Vergoedingen & Tarieven ... van DiŽtistenpraktijk Bona Vita

Vergoeding 2019                                             

DiŽtistenpraktijk Bona Vita heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit geeft u het voordeel dat u de volledige vergoeding voor de consulten ontvangt en dat de declaraties direct door de diŽtist bij uw zorgverzekering worden ingediend. U hoeft hierdoor niet eerst zelf de factuur te betalen.

Basisverzekering

Voor 2019 wordt drie uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. U kunt hiervoor ca. vier keer naar de diŽtist, namelijk het intakegesprek (90 minuten) en drie vervolgconsulten ŗ 30 minuten.
Voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering dient u wel rekening te houden met het verplichte eigen risico van € 385,00. Het verplichte eigen risico geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico hebben. Wilt u weten hoe groot het bedrag van uw eigen en evt. vrijwillig risico is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Let op: Wanneer uw eigen risico nog niet volledig is opgebruikt zal uw zorgverzekeraar de kosten van het consult bij u in rekening brengen. Alleen als uw eigen risico is opgebruikt, bijv. door andere basiszorg of medicatiegebruik, zal uw zorgverzekeraar de kosten van het consult voor u vergoeden.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u naast de basisverzekering extra uren dieetadvisering ontvangt. Deze extra uren ontvangt u nadat de 3 uur uit de basisverzekering is opgebruikt. Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. 
Het is raadzaam om uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen of dieetadvisering binnen uw aanvullende verzekering valt. Of u kunt hieronder klikken voor een overzicht van vergoeding dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.


Ketenzorg


DiŽtistenpraktijk Bona Vita levert ketenzorg aan mensen met diabetes mellitus. Er geldt geen eigen risico voor zorg geleverd vanuit ketenzorg.

Tarieven 2019

Wanneer u het consult zelf betaalt, bijv. wanneer u de afspraak vergeten bent af te zeggen of wanneer uw vergoeding vanuit de zorgverzekering is opgebruikt, gelden onze eigen tarieven. Deze tarieven zijn afgeleid van de tarieven die de zorgverzekeraars voor 2019 hanteren. Als dieetadvisering vanuit uw basis- of aanvullende verzekering wordt vergoed gelden er mogelijk net iets andere tarieven dan hieronder vermeld.

Het tarief voor behandeling wordt berekend per kwartier  en bedraagt bij ons € 17,50. Voor een huisbezoek  wordt naast genoemde tarieven een uittoeslag in rekening gebracht.

Soort consult
Tijdsduur
Kosten
Intake gesprek
90 minuten *
€ 105,00
Vervolgconsult
30 minuten
€ 35,00
Telefonisch consult **
15-30 minuten
€ 17,50 - 35,00 afhankelijk van de consulttijd
Niet nagekomen afspraak
-
De gereserveerde consulttijd wordt in rekening gebracht
Uittoeslag bij huisbezoek
-
€ 27,70

* Bestaande uit 60 minuten directe tijd (dit is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur aanwezig bent) en 30 minuten voor verslaglegging naar de specialist en/of huisarts en het opstellen van een individueel dieetadvies.

** Een telefonisch of e-mail consult wordt in rekening gebracht wanneer het een in samenspraak geplande afspraak betreft en/of wanneer er sprake is van ondergenoemde factoren:
  • Tijdens het telefoongesprek of in het emailbericht ontvangt u een (voedings)advies of wordt het huidige (voedings)advies gewijzigd.
  • Het telefoongesprek of het verwerken van de e-mail neemt voor ons meer dan 18 minuten aan tijd in beslag of u belt of mailt meerdere keren achter elkaar waardoor het beantwoorden van deze telefoongesprekken en/of e-mailberichten tezamen ons meer dan 18 minuten aan tijd kost. In dit geval bundelen wij deze gesprekken en/of berichten tot ťťn declaratie in die maand.