Vergoedingen & Tarieven ... van DiŽtistenpraktijk Bona Vita

Vergoeding 2018

DiŽtistenpraktijk Bona Vita heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit geeft u het voordeel dat u de volledige vergoeding voor de consulten ontvangt en dat de declaraties direct door de diŽtist bij uw zorgverzekering worden ingediend. 

Basisverzekering

Voor 2018 wordt 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering dient u wel rekening te houden met het verplichte eigen risico van € 385,00. Het verplichte eigen risico geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar. 

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u naast de basisverzekering extra uren dieetadvisering ontvangt. Deze extra uren ontvangt u nadat de 3 uur uit de basisverzekering is opgebruikt en hiervoor geldt geen eigen risico. 
Het is raadzaam om uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen of dieetadvisering binnen uw aanvullende verzekering valt. Of u kunt hieronder klikken voor een overzicht van vergoeding dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.


Ketenzorg


DiŽtistenpraktijk Bona Vita levert ketenzorg aan mensen met diabetes mellitus. Er geldt geen eigen risico voor zorg geleverd vanuit ketenzorg.

Tarieven

De hieronder gehanteerde tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) per 1 januari 2013. Voor een huisbezoek bestaat naast genoemde tarieven een uittoeslag. Als dieetadvisering vanuit uw basis- of aanvullende verzekering wordt vergoed gelden er mogelijk andere tarieven dan hieronder.

Het tarief voor behandeling wordt berekend per kwartier en bedraagt bij ons € 15,00. Hiervan afgeleid is:

Intake gesprek 90 minuten € 90,00
Vervolgconsult 30 minuten € 30,00
Weegconsult / Kort vervolgconsult 15 minuten € 15,00
Telefonisch consult 15-30 minuten € 15,00-30,00 afhankelijk van de consulttijd
Niet nagekomen afspraak - De gereserveerde consulttijd wordt in rekening gebracht