Consulten ... bij DiŽtistenpraktijk Bona Vita

Eerste consult

Het eerste consult duurt circa 60-90 minuten. Tijdens het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats. Er wordt niet alleen informatie verzameld over uw klachten en uw persoonlijke omstandigheden, maar er wordt ook navraag gedaan naar uw wensen met betrekking tot de dieetbegeleiding. Tevens wordt uw huidige voedings- en bewegingspatroon besproken en wordt zo nodig uw lengte, gewicht, BMI en lichaamssamenstelling gemeten. 

Aan de hand van al deze gegevens wordt er, in samenspraak met u, een voedings- en evt. beweegadvies gegeven. Zo nodig of zo gewenst worden er ondersteunende materialen meegegeven, zoals een voorbeeld dagmenu, brochures of een variatie- of keuzelijst.

Vervolgconsult

Indien nodig of gewenst worden er ťťn of meerdere vervolgconsulten gepland. Een vervolgconsult duurt 15-30 minuten. Tijdens het vervolgconsult wordt de voortgang en eventuele obstakels die u heeft ondervonden besproken. Uw lengte, gewicht, BMI en lichaamssamenstelling worden opnieuw gemeten. Uw vragen worden beantwoord en skills worden geoefend. Motivering en coaching is tijdens het vervolgconsult erg belangrijk. Zo nodig wordt het dieetadvies bijgesteld.st.

Afspraak maken

Neem wanneer u een afspraak wilt maken contact met ons op tel. 06 - 15 04 48 26 of stuur een e-mail naar info@praktijkbonavita.zorgring.nl. Wij noteren bij het maken van de eerste afspraak uw naam, geboortedatum en de reden van verwijzing of waarom u een afspraak wilt maken. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik  hier  voor meer informatie omtrent uw privacy.

Verwijsbrief

Per augustus 2011 kunt u zonder een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist bij de diŽtist terecht. 

Helaas vergoeden nog niet alle zorgverzekeraars behandeling door een diŽtist zonder verwijzing. 
Dit betekent dat in veel gevallen nog steeds een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig is om begeleiding door een diŽtist vergoed te krijgen.

Hieronder kunt u een verwijsbrief uitprinten en in laten vullen door uw (huis)arts of specialist.